రాధకృష్ణ కర్రి profile
రాధకృష్ణ కర్రి
15 2 3
Posts Followers Following
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - మనసు: 

ఆ పదం చెవిని తాకేసరికి, నా మనసు ఎందుకో ఉన్నఫళంగా వెచ్చదనం అంటిన మంచుముక్కలా ద్రవించిపోతుంది. 
అందులో ఉన్న నిన్ను తలచుకుంటూ.

ఎదిగిన పసిపాపలా మారిపోతుంది నీ తలంపు తలపులలోకి రాగానే.

ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎలా తప్పిపోతూ ఉంటుందో
తెలీదు. 
ఒక్క క్షణం నాలోనే ఉన్నట్లుగా ఉంటూ
ఒక్క ఉదుటన అవతలికి దుముకుతుంది
అక్కడేదో తనను విడిచిపెట్టిన చేయి ఆనవాలు ఆవపువ్వులా పచ్చగా కనిపిస్తుందేమో!

ఎంత పరధ్యానంలో ఉన్నా ఆ పదం వినగానే
లయ తప్పిన గానంలా ఆవేదనా రాగం అందుకుంటుంది నీతో గడిపిన వసంతాన్ని అలుముకుంటూ...

కనుదోయికి అడ్డుతెర వేయడం మరచిపోతుంది.
జారే ఆ ప్రవాహంలో తానూ కొంత దూరం ప్రయాణించి 

ఓ చారికను అక్కడ విడిచిపెట్టి వస్తుంది.

మళ్ళీ తిరుగు పయనం అవుతుంది
నీ జాడను వెతుక్కుంటూ. 

రాధ - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - అలసిపోయాయి కనులు
సొలసిపోయింది మనసు

స్వయంకృతాపరాధానికి
క్షమార్హత లేదంటూ
వసంతం నుంచి శిశిరానికి 
పయనం మొదలంది - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - దూరం దూరమే...
దగ్గరగా ఉన్నట్లు కనిపించే
భూమ్యాకాశాలంత మధ్య దూరమే...
ఎన్నటికీ కలవలేని - కలవని తీరమే!!!

రాధ - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - నీ తలపులు నన్ను వీడవు
నీ మనసుకు అవి చేరవు

రాధ - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - వెలుగు పువ్వు


జాడ లేని గాలిలో
నీడనై నిన్ను వెదుకుతున్నాను.

వినిపించే ప్రతి రాగమూ
నీ మాటను భ్రమలో
తేటినై తిరుగుతున్నాను.

నిశీథిలో కాటుకనై కరిగి...

రేపటి వేకువకు
తూరుపు పువ్వునై విచ్చుకోవాలని
నీ కంటి వెలుగునై ప్రభవించాలని.

రాధ - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - ఎన్నిసార్లు 
కాలపు పుటలను తిరగేసినా
శూన్యమే సమాధానమై ఎదురొస్తోంది
అయినా దానికి తెలీదు
ఎన్ని ఆలోచనలను
నాలోకి మౌనంగా ఒలకబోస్తోందో!!

రాధ - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - నేనో కాగితపు పువ్వును
లేని, రాని సువాసనలు
అద్దుకోవాలని తపన
.
.

అంటుకోనివ్వని విధిరాత...!!

రాధకృష్ణ - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - // నీ పలకరింత //

రెప్పలమాటు స్వప్నం
కబురుతో వచ్చింది 

పున్నమి వెలుగుల జిలుగులతో
మది నింపి ముద్దబంతిలా విచ్చుకుంది

లేత తలపులు తమకంతో
లతలై అల్లుకుపోతున్నాయి

అరమోడ్పు కన్నులతో
కాటుక కంచెను చేరిపేసి 
విప్పార్చిన చూపుల సారంతో సిద్ధమైంది

రేయి తెచ్చిన చుక్కలు
వెన్నెలను ఒంటికి పూసుకున్నాయి
పారిజాత పరిమాళాలతో అభ్యంగనస్నానం చేస్తున్నాయి.

కప్పురపు పరదాలతో 
కుంకుమపువ్వు సిగ్గులతో
మల్లెలగంధం పూతతో
నీలాకాశపు పందిరి కింద్ర
ఎదురుచూస్తుందో హృదయం
నువ్వు వస్తావనే ఆశతో
ప్రాణం నింపుతావని తనలో
పలకరింపుల నీ శ్వాసతో.

నీ నేను (రాధను)
 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - అతిగా అతి
విపరీతి

అతి నిజంగానే అతిగా ఉంటుందా!?
ఏమో! దాని గురించి అతిగా ఆలోచించడం కూడా అతేనేమో.
కానీ, కొన్ని సార్లు అతిగా ఆలోచించకపోవడం కూడా అతేనేమో
ఇంత అతిగా ఆలోచిస్తుంటే,
అదేంటి !? అతి అతి చేస్తోంది!

రాధకృష్ణ  - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - శాశ్వత ఝరి
***********

నిత్య ప్రవాహంలా కొట్టుకుపోవడమే
జ్ఞాపకాల వారధి లేదు మరి

ఉన్నదల్లా గుండె కొండల్లో 
పుట్టిన జీవనది ఒక్కటే

ఎలా వచ్చినా ముందుగా 
ప్రవహించి నన్ను చుంబించే
నా చిరకాల నేస్తం అది

నిన్నెప్పుడో దత్తత తీసుకున్నాను
అంటుంది

అవును...
నా తోడు, నీడ, గార్డియన్
అన్నీ తానే అయి 
పొదివి పట్టుకుంది.

అక్షరానికి అక్షరానికి
మధ్య తానో సిరాగా చేరి
అక్షరాలను శుద్ధిచేసి
మాలిన్యాల్ని  కడిగి
మచ్చలేని కాగితాన్ని
ఆ క్షణానికి అందిస్తుంది

కడపటి శ్వాసవరకు
తోడుగా నిలిచే ఓ బంధమైంది

రాధకృష్ణ కర్రి
 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments

Explore more quotes

రాధకృష్ణ కర్రి
Quote by రాధకృష్ణ కర్రి - //మధువని//

మన మాటలు 
పూలతల్లా పెనవేసుకున్నాయి
ఒద్దికగా అల్లుకుంటూ
నీ తలపుల పరిమళాలను లేపనం చేసి
నీలో కరిగే మధువును చేశాయి.

ఎందుకంటావు!
నీకు తెలియదా!!

మన ప్రేమ విరితోటలో
విరిసిన మల్లెలు...
మన ఏకాంతపు కౌగిలిలో
కరిగిన వెన్నెలలు...

నీ చూపుల తెమ్మెరలు
తాకిన నా హృదయపు పుప్పొడులు
విచ్చుకున్న విరహ తాపాలు...

ఒక్కటేమిటి

అన్నీ నా చుట్టూ 
మోహనరాగం ఆలపిస్తున్నాయి.
నీ పద రవళిగా చేరి
నన్ను మురిపిస్తున్నాయి...!!

రాధ - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
radha krishna
Quote by radha krishna - //ఎక్కడికని //

కొన్ని పొద్దుల్ని చెరిపేయాలి
కొన్ని రెక్కల్ని కూడగట్టాలి
కొన్ని అక్షరాలను ఒడిసిపట్టాలి
నీకోసం పుట్టే భావాల తుంపరను
నీ మీద కురిపించాలంటే

అక్కర్లేదంటూ
నువ్ తప్పించుకోవాలని చూస్తావేమో
నిన్ను చుట్టుకున్న
నా హృదయపు కాంతి
నిన్ను కదలనివ్వదులే.

అవును
నీ నా అంటూ లేనితనాన్ని 
నాలో నింపిన 
నీవు నన్ను వదిలి
ఎక్కడికని వెళ్లగలవు...!!

కాసింత వెన్నెలను దోసిటపట్టి
నీకై ఎదురుచూసే నా లో నుండి
నీవు ఇంకెక్కడికని వెళ్లగలవు...!!

రాధకృష్ణ కర్రి - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
radha krishna
Quote by radha krishna - కాస్త ఆలస్యమైనా,
వాస్తవంగా మిగిలే 
నిర్మలమైనఆకాశం 
 మనకోసం ఎదురుచూస్తుంది

అవాస్తవమైన మబ్బులు 
కొంత సమయానికైనా
చెల్లాచెదురుకాక తప్పదు.

రాధకృష్ణ కర్రి - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
radha krishna
Quote by radha krishna - సహచర...

నిన్నటి మాటల తోటలో ఓ వలపు రాగాన్నై
నీ కోసం పదనిసల పల్లవులు ఆలపించాను.

కరిగే కాలానికి వెదురునై
నిలువెల్ల గాయాలతో మరో కొత్త గేయాన్నై
నీ ఎదుట నిలిచాను.

అధరాలు పలకలేని పదాలకు కుంచెనై
ఉన్న చిత్రానికి భావాల రంగులద్దాను
నీ మనసు తెలిపే భాషకు భాష్యం కావాలని.

ఇద్దరి నడుమ ఉన్న ఖాళీతనం
విరిగిన శాఖలతో పూడ్చాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్న.

అయినా 

పగబట్టిన ప్రేమ పిడిబాకుకంటే 
పదునుగా నా గుండెను చీలుస్తోంది.

ఎంత చెరపలేని వాస్తవమైనా
హృదయఫలకం మీద రాసుకోలేకపోతున్న

కడపటి ప్రాణం వరకూ 
వెన్నలవై చేరుకుంటావని
మల్లెల నవ్వులు పూయిస్తావని
ఎదురుచూపుల కలలను పండిస్తూనే ఉంటా
నీ రాధనై
 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
radha krishna
Quote by radha krishna - నీకోసం ఎప్పుడూ 
కొత్త రెక్కకై ఎదురుచూసే పక్షినవుతాను
అప్పుడే ఉదయిస్తుంది మనసులో
ఉన్న నీ గురించిన సన్నని దిగులు.

పొద్దెక్కిన వేడిని తట్టుకోలేక
నీ నీరెండ మాటలకోసం పరితపిస్తుంటాను
అప్పుడే తెలుస్తుంది ఘనీభవించి
ఉన్న నీ అసలు రూపం.

రాధకృష్ణ కర్రి - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments