Bandu Bhendkar profile
Bandu Bhendkar
2 0 0
Posts Followers Following
Bandu Bhendkar
Quote by Bandu Bhendkar - तिला कविता येत नाही
 हसत्या मुखात उधळते डोळ्यातुनी 
बरेच काही बाही कळत नाही 

ना शब्द ना छंद ना वृत्त 
माध्यम कोणते असे तीज हवे
जे तिला अजूनी मिळत नाही 

साऱ्यावरी तिचे अबोल उत्तर
 हलकेच व्रकी स्मित भासे जसे
आळवावरचे पाणी पडत नाही

तिच्या अंतरी भावनांचा 
दारुगोळा निपचित राही
पेटवावी वात पण जळत नाही 

तिचे मौन भासे अन्न वस्त्र
जसे भोवताली तिच्या ठिणग्या वसे
तरी तिचा संयम ढळत नाही - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Bandu Bhendkar
Quote by Bandu Bhendkar - खुद से लड़ना ना होगा
आग मे जलना होगा 
परीक्षा का वक्त है
दिनरात पढ़ना होगा

टी.वी मोबाईल से तुम दूर रहो
 पढ़ने में ही रमे रहो
एक जलती चिंगारी बनो
खुद में ही तुम समा जाओ

वक्त ये किमती है
 चला गया तो फिर ना आयेगा
पढ़ ले आज मौका है
 वरना फिर पछतायेगा  - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
3 likes 0 comments