Varsha Bagwan profile
Varsha Bagwan
471 122 8
Posts Followers Following
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - गडगडते आभाळ ;
कडाडल्या वीजा ;
मनाच्या अंगणात , 
नको येऊस....
समूद्राला भरती ;
नदी-नाल्यांना पूर ;
पापण्यांच्या काठावर ,
रूसलाय पाऊस....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - good night
 friends - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - शुभ्र चांदणे
अंगणात तुझ्या
नभीचा चंद्र उदास आहे....

शुभ रात्री - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - good night - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - वसंताची चाहूल लागताच
सृष्टीला बहर चढला ,
तसाच माझ्या मनी 
तुझ्या आठवणींचा पळस फुलला.....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - शुभ रात्री - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - तळपत्या सूर्याकडे बघायची
कुणाचीही हिम्मत होत नाही...
अन्
चंद्रावरचे डाग बघायला 
कित्येकजण उत्साही....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - तू तर एक सहज , सुंदर , सोपी
कविता....
मी उगाचंच.... तुला
गझल समजत होतो.....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 2 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - नभातील चंद्र
मिठीत सजला ,
बघ , 
पुन्हा गारवा वाढलाय...

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
3 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments

Explore more quotes

Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - तशी वादळांना..... मी
भीत नाही.....पण , 
हल्ली ना , शांत मनात तरंग उठले
तरी..... पेलवत नाही.....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - good night - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - शुभ रात्री
 मित्रांनो - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
4 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - सुंदर रात्रीच्या
गोड गोड शुभेच्छा
अगदी.....
चॉकलेट 🍫🍫 सारख्या - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
2 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - तू आणि गुलाब
दोन्ही पण सारखेच...
जवळ यावं म्हटलं....तर ,
बोचरे काटे....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - मनाला किती सीमा
आखल्यात मी....
ओढ तुझी अव्यक्त
कशी गुंतू मी...

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - पहाटेचे धुके पांघरूण ये जरा ,
सूर्य ही तुझ्या प्रेमात पडेल....
मिटेल अंतर दोघांतील ,
जेव्हा किरणांनी फुले न्हाऊन निघेल....

वर्षा 


 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - मध्यान्ह रात्री , ती चांदणी अशी सजली
जशी मिठीत माझ्या , रातराणी बहरली....
दरवळ श्वासात , असा भिनला 
जसा कमळात जणू , भ्रमर दडला....
अजूनही रात्र सरली नव्हती 
कळी अजूनही उमलली नव्हती....
अवेळीच प्रकाश झाला ,
अन्...
आकाशाच्या भाळी लाल टीळा सजला....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - आपल्या नात्याला 
कुठलंही नाव नको देऊस 
असं तू म्हणतेस .....
मग , 
कुठल्या नात्याने , 
पापण्या भिजतात.... तुझ्या , 
माझ्या आठवणींत...

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments

Explore more quotes

Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - दृष्टी असूनही भरला ,
बाजार आंधळ्यांचा....
मनी ज्ञान ज्योत पेटविण्या ,
एक पणती शोधतो मी....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - good night friends - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - शुभ रात्री - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - good morning ☀️☀️
 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
5 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - दिवसभरात कामाच्या व्यापात 
कसाबसा प्रहर ढळतो ,
पण रात्र फार झाली की ,
तुझ्या आठवणींचा कहर होतो.....

वर्षा 
 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - असा भावनांचा खेळ केला
थेट काळजावरच घाव केला...

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - good night - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - good night
sweet dreams 💕💕 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - झाडामागून चंद्र ही म्हणतोय
रात्र झाली.....

झोप नाही आली तर ...... ?

good night friends
sweet dreams ❤️ - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - बहरलेला , मोगरा तू
आसक्त , भ्रमर मी....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments

Explore more quotes

Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - तू बोलून टाक ; एकदाचे
साठलेले आहे जे ;
मौन फार घातक असते
मनाला पोखरून टाकेल....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - नात्यातला आणि तिळगुळातला
गोडवा जपायलाच हवा ,
कारण तीळ जरा करपले तरी
गोडव्यात कडवटपणा जाणवतो...

उत्सव नात्यांचा.....
उत्सव आनंदाचा.....
मकर संक्रांतीच्या आपण सर्वांना
मनःपूर्वक शुभेच्छा 

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - शुभ रात्री - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - आर्त हाक दिली , या व्याकूळ मनाने
तू ये भेटावयाला , पुन्हा नव्याने....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
2 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - दिवसभरात तुझ्या आठवणी
मनाच्या उंबऱ्यापर्यंत शिरतात....
मग , कडुसं पडायला लागलं
की , थेट काळजाला भिडतात....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - तू उगाच संशय घेतोस
आपल्या पवित्र नात्यावर , 
तुझ्या आठवणींचाच balance
माझ्या मनाच्या खात्यावर...

वर्षा 
 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - इतक्याही जवळ येऊ नकोस
की , तुझ्याशिवाय जगणे मुश्किल होईल
इतक्याही दूर जाऊ नकोस
की , क्षणाक्षणाला तुझी आठवण येईल....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - कुणी व्यक्त होऊनी मुक्त होतो
तर , कुणी व्यक्त होऊनी बंदिस्त....
कुणी आतल्या आत कुढत बसतो
तर , कुणी ढसाढसा रडत बसतो......

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - तुझ्या मिठीत येऊन विरक्त झाले..... मी
आता.... कशाचीही आसक्ती नाही.....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
2 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - मनी हूरहूर ही कसली
तुला भेटून आल्यावर....
उरी हुंदका दाटून येई
मिठी सैल झाल्यावर....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments

Explore more quotes

Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - नात्यांच्या रिंगणातून
माझी सुटका होईल कशी ?

एक नातं जोडण्यासाठी
किती नात्यांची आहुती....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
3 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - नसतेच भान तेव्हा
जेव्हा तुझ्या आठवणींचा पहारा असतो
मोगरा म्हणू की चाफ्याचा बहर
जो माझ्या श्वासात दरवळत असतो....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - रस्त्यारस्त्यांवर होते
मिरवणूकींचे सोहळे
इतका गाजावाजा कशाला ?
कुणीतरी हारल्याचा....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
2 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - उतरे ना अजून तो कैफ
तुज कातरवेळी स्मरताना
आठवते अजूनही ती रात्र
तुझ्यात मी विरताना
अन्.....
माझ्यात तू उरताना.....

वर्षा 
 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
2 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - आपल्यात काहीही नसण्यापेक्षा
काही तरी असू दे....
आयुष्यात थोडं..... आयुष्य असू दे....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
1 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - प्रेमाच्या यज्ञात..... मी ,
कित्येक स्वप्नांची आहुती दिली 
तुझ्या नशिबी ऊब
अन् माझ्या वाट्याला धग आली....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - तुला बांधेन म्हटले कवितेत माझ्या 
हे शब्द न राहीले आता...माझ्या मालकीचे....

वर्षा 
 - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - प्रत्येक माणसाचा खरा चेहरा
अंतर्मनाचा आरसा असतो ,
म्हणूनच तर , तो चेहऱ्यावर
वेगवेगळे मुखवटे धारण करतो....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - एरवी शांत सागरास 
ढवळणं अशक्य असतं 
पण समुद्रावर वादळ आलं की ,
पावसाचं आगमन नक्की असतं....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments
Varsha Bagwan
Quote by Varsha Bagwan - तुझ्या सारखं चार ओळीत
मला व्यक्त होता येत नाही
अन्..... मी पानभर लिहिलं तरी
तुला ते कळत नाही.....

वर्षा - Made using Quotes Creator App, Post Maker App
0 likes 0 comments

Explore more quotes